BIZI-CONNECT

Bizikleta-konexioak eta ohitura iraunkorrak sustatuz euroeskualdeko herritarren artean

Fomentando conexiones en bicicleta y hábitos sostenibles entre la ciudadanía eurorregional 

BIZI-CONNECT  es el acrónimo de un proyecto presentado a la Convocatoria Ciudadania Eurorregional, 2022", que estamos llevando a cabo junto a NASUVINSA de Navarra y RECYCL'ARTE de Hendaia.

Tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible y el uso diario de la bicicleta entre la población de la Eurorregión, así como hábitos de vida saludables.

Las acciones del proyecto van dirigidas a este fin, alineándose así con los retos sociales y prioridades de la Eurorregión.

Nafarroako NASUVINSArekin eta Hendaiako RECYCL'ARTErekin batera garatzen ari garen "2022ko Euroeskualdeko Herritarren Deialdira" aurkeztutako proiektu baten akronimoa da BIZI-CONNECT.

Euroeskualdeko biztanleen artean mugikortasun iraunkorra eta bizikletaren eguneroko erabilera eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzea du helburu nagusitzat.

Proiektuaren ekintzak helburu horretara bideratuta daude, eta, horrela, bat egiten dute Euroeskualdearen gizarte-erronkekin eta lehentasunekin.

Con el fin de lograr este objetivo, el proyecto pretende realizar a lo largo del año 2023 diferentes actividades de sensibilización, como talleres de reparación o encuentros y salidas en bicicleta. Se pretende educar y concienciar sobre los beneficios del uso de la bicicleta y su integración como medio de transporte habitual y de ocio.

Paralelamente, los socios estudiarán los hábitos y el flujo de usuarios de la Vía Verde del Bidasoa (necesario para establecer futuras políticas de movilidad).

Helburu hori lortzeko, proiektuak hainbat sentsibilizazio-jarduera egin nahi ditu 2023an, hala nola bizikletak konpontzeko tailerrak, topaketak edo ibilbideak ezagutzeko bizikletaz egindako irteerak. Horien bidez, bizikleta erabiltzeak, ohiko garraiobide gisa eta aisialdirako erabiltzeak dakartzan onurez gizartea hezi eta kontzientziatu egin nahi dugu.

Aldi berean, bazkideek Bidasoako Bide Berdearen erabiltzaileen ohiturak eta fluxua aztertuko dituzte (beharrezkoa da etorkizuneko mugikortasun-politikak ezartzeko).

TALLERES

TAILERRAK

Noticias sobre los talleres que vamos desarrollando

Garatzen ari garen tailerrei buruzko berriak

EKIMENAK

ACTIVIDADES

Beste jarduera batzuei buruzko berriak

Noticias sobre otras actividades

CALENDARIO PREVISTO

AURREIKUSITAKO EGUTEGIA

Programa del proyecto para el 2023

2023rako proiektuaren egitaraua