FUNCIONAMIENTO

FUNTZIONAMENDUA

Balazta talde irekia da, bere helburuak partekatzen dituen eta bere aletxoa emateko gogoa duen oro onartzen duena. Gure artean bi inplikazio-maila daude:

Alde batetik, hamar bat pertsona gaude, eta gu gara, nolabait, pedalak mugitzen eta taldea dinamizatzen dugunak. Landu beharreko gairen bat dagoen guztietan biltzen gara, baina gutxienez hilean behin izaten da.

Bestalde, proiektu honi guztiari zentzua ematen dioten eta ezinbestekoak diren gainerako osagaiak daude. Posta elektronikoz eta WhatsApp bidez komunikatzen gara, eta beharrezkotzat jotzen dugun guztietan aurrez aurreko bilerak egiten ditugu.

Ongi etorria izango zara edozein taldetan.

Balazta es un grupo abierto que acepta a todo aquel que comparta sus objetivos y tenga ganas de aportar su granito de arena. Entre nosotros hay dos niveles de implicación: 


Por un lado estamos unas diez personas que somos de alguna forma quienes movemos los pedales y dinamizamos el grupo. Nos reunimos siempre que haya algún tema a tratar, pero como mínimo suele ser una vez al mes.


Por otro lado están el resto de los componentes que dan sentido a todo este proyecto y que son imprescindibles. Nos comunicamos por e-mail y por WhatsApp y siempre que se estima necesario hacemos reuniones presenciales.


Serás bienvenido/a en cualquiera de los grupos.