BIR-ZIKLATU

¿QUÉ ES BIR-ZIKLATU?

PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE BICICLETAS

El proyecto Bir-Ziklatu tiene por objetivo la progresiva implantación en Gipuzkoa de un sistema público-social de talleres colaborativos para la recuperación, reutilización y puesta en valor de bicicletas abandonadas o en desuso. Más información en este enlace.

ZER DA BIR-ZIKLATU?

BIZIKLETAK BERRESKURATZEKO ETA BERRERABILTZEKO PROIEKTUA

Bir-Ziklatu proiektuaren helburua da Gipuzkoan bizikleta abandonatuak edo erabilerarik gabekoak berreskuratzeko, berrerabiltzeko eta balioztatzeko  lankidetza-tailerren sistema publiko-sozial bat pixkanaka ezartzea. Informazio gehiago esteka honetan.

BALAZTA ETA BIR-ZIKLATU

GURE TAILERRA

2021eko maiatzaren amaieran, Gurpilartea Elkarteari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, Irungo Udalak lokal bat laga zigun, Bidasoa eskualdean proiektu hori garatzen hasteko.

Hortik aurrera, bizikletak berreskuratzeko bidea egin dugu, ikastaroak antolatu ditugu, lokala tresnez hornitu dugu, etab. Horretarako, proiektuan lan egiten duten gainerako elkarte eta erakundeekin lankidetzan aritu gara.

Para comenzar tuvimos que trasladar nuestro material, para ir equipando y adecentando el lugar. Así, poco a poco se fue conformando el taller colaborativo, dentro de la red que compondrá el proyecto Bir-Ziklatu.

El traslado lo hicimos...    en bici, ¡claro!.

BALAZTA Y BIR-ZIKLATU

NUESTRO TALLER

A finales de mayo del 2021, gracias a la Asociación Gurpilartea y la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun nos cedió un local para comenzar a desarrollar este proyecto en la comarca del Bidasoa. 

A partir de ahí, hemos ido recuperando bicis, organizando cursos, equipando el local con herramientas, etc., colaborando para ello con el resto de asociaciones y organismos que trabajan en el proyecto.

Hasteko, gure materiala lekualdatu behar izan genuen, tokia txukuntzen eta ekipatzen joateko. Horrela, pixkanaka, Bir-Ziklatu proiektua osatuko duen sarearen barruan, elkarlaneko tailerra osatu zen.

Lekualdaketa bizikletaz egin genuen, noski!

¡TALLER EN MARCHA!

Finalmente llegó el día de abrir el local al público, el sábado 6 de noviembre del 2021, hicimos la inauguración con un pequeño acto.

TAILERRA MARTXAN!

Azkenik, lokala jendearentzat irekitzeko eguna iritsi zen, 2021eko azaroaren 6an, larunbata, eta inaugurazioa ekitaldi txiki batekin egin genuen.

Una vez todo en marcha, solo nos queda indicar que, por supuesto, toda ayuda será bien acogida. 

Si quieres conocer la normativa y forma de funcionamiento del taller, puedes hacerlo accediendo a este enlace. Y si deseas tomar parte en el proyecto, no dudes ponerte en contacto a través de nuestro teléfono ( 943 966 885 ) o de nuestro email.

Dena martxan dagoela, laguntza oro ondo hartuko dela adieraztea besterik ez zaigu geratzen.

Tailerraren araudia eta funtzionamendua ezagutu nahi baduzu, esteka honetan sar zaitezke. Eta proiektuan parte hartu nahi baduzu, jar zaitez harremanetan gure telefonoaren bidez (943 966 885) edo gure helbide elektronikoaren bidez.

ACTIVIDAD DE BIR-ZIKLATU. DONACIONES


Desde que tenemos el taller en marcha, estamos reciclando y arreglando bicicletas de manera constante. Buena parte de estas bicicletas van destinadas a donaciones que hacemos a las ONGs locales, con las que hemos firmado los correspondientes convenios.

BIR-ZIKLATU JARDUERA. DOHAINTZAK

Tailerra martxan dugunetik, bizikletak etengabe birziklatzen eta konpontzen ari gara. Bizikleta horietako asko tokiko GKEei egiten dizkiegun dohaintzetarako dira, eta haiekin sinatu ditugu dagozkien hitzarmenak.

Egiten ditugun dohaintzak ezagutu nahi baduzu ...

Si quieres conocer las donaciones que vamos haciendo ...

ESKERRAK

Eskerrak eman nahi dizkiegu proiektua martxan jartzea ahalbidetu duten pertsona eta erakunde guztiei.

Tresnak lortu ditugu SNA Bahcori esker. Berreskuratzeko bizikleta zahar gehienak Vidaurretari eta Donostiako Udalari esker lortu ditugu, baina baditugu pertsona partikularrek emandako beste batzuk ere.

Irungo Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza ezinbestekoa izan da gure eskualdean proiektua martxan jartzeko. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiogu Errenteriako Gurpil Artea elkarteari, hasiera-hasieratik izan baita proiektuaren bultzatzailerik handiena.

ESKERRIK ASKO!!


AGRADECIMIENTOS

No podemos dejar de señalar nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que han hecho posible la puesta en marcha del proyecto.

Hemos conseguido herramientas gracias a SNA Bahco. Casi todas las bicicletas viejas para recuperar las hemos conseguido gracias a Vidaurreta y al Ayuntamiento de Donostia, pero también tenemos otras que nos han donado personas particulares.

La ayuda del Ayuntamiento de Irun, que nos ha cedido el local y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha sido imprescindible para poner en marcha el proyecto en nuestra comarca. Finalmente, nuestro agradecimiento a la asociación  Gurpil Artea de Errenteria, que ha sido desde el primer momento la mayor impulsora del proyecto.

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!